ДАННЫЕ О КОМПАНИИ

 

NAZIV PREDUZEĆA “EXPERT team” d.o.o.

SEDIŠTE 21000 Нови Сад, Сербия

ADRESA Војвођанских бригада 17

PIB 101636825

MATIČNI BROJ 08684430

REGISTARSKI BROJ 22308684430

BROJ PRIJAVE EPPDV 132709412

ŠIFRA DELATNOSTI 74112

POSLOVNA BANKA "Komercijalna banka" AD Beograd

POSLOVNI RAČUN 205-4379-46

BROJ TELEFONA 00381-21-557-388

FAKS 00381-21-533-155
E-MAIL office@expertteam.co.rs

WEB SAJT www.expertteam.co.rs

 

Gornju tabelu možete preuzeti u PDF ili Word formatu.

 

ЯЗЫК

Srpski English Русский

ССЫЛКИ