PODACI O PORESKOJ IDENTIFIKACIJI FIRME

 

NAZIV PREDUZEĆA “EXPERT team” d.o.o.

SEDIŠTE 21000 Novi Sad

ADRESA Vojvođanskih brigada 17

PIB 101636825

MATIČNI BROJ 08684430

REGISTARSKI BROJ 22308684430

BROJ PRIJAVE EPPDV 132709412

ŠIFRA DELATNOSTI 74112

POSLOVNA BANKA Komercijalna banka ad Beograd

POSLOVNI RAČUN 205-4379-46

BROJ TELEFONA 00381-21-557-388
FAKS 00381-21-533-155
E-MAIL office@expertteam.co.rs

WEB SAJT www.expertteam.co.rs

 

Gornju tabelu možete preuzeti u PDF ili Word formatu.

 

Jezik

Linkovi