O FIRMI "EXPERT TEAM" DOO

 

“EXPERT team” DOO za poslove veštačenja , konsaltinga, marketing, trgovinu i usluge Novi Sad registrovano je kod Privrednog suda Novi Sad 17.02.1999. godine (Rešenje broj FI-03/99).
Osnovna delatnost je označena šifrom 74112 - Ostali pravni poslovi - aktivnosti veštaka, a statistički matični broj firme je 08684430. Preduzeće je usaglasilo svoju registraciju sa najnovijim zakonskim propisima – Zakonu o privrednim društvima i registrovano je kod Agencije.

“EXPERT team” DOO Novi Sad ima multidisciplinarni stručni tim koji čine specijalisti sa dugogodišnjim radnim iskustvom u privredi, ministarstvu unutrašnjih poslova i Zavodu za sudsku medicinu, veštaci su sa visokim rejtingom, i može Vam pružiti siguran konsalting i veštačenja iz raznih oblasti.

Jezik

Od novembra 2010. godine firma se nalazi na novoj adresi:

"EXPERT team" DOO
Vojvođanskih brigada 17,
21000 Novi Sad

Srbija